Rentabiliteit van insectenkweek

Video

Is het economisch interessant om insecten te kweken? Een eenduidig antwoord is moeilijk want de rentabiliteit is afhankelijk van verschillende factoren. De insectensoort, de schaal en de kweekmethode zijn er enkele van. In deze videoles schetsen we het kostenplan voor een kleinschalige meelwormkweek.